Amelia, należąca do rodziny rakiet A, była pierwszą rakietą zbudowaną przez członków Sekcji Rakietowej SKA i chyba można zaryzykować stwierdzenie, że pierwszą wybudowaną przez studentów Politechniki Warszawskiej. Najważniejszymi założeniami rakiet tej kategorii jest testowanie nowych rozwiązań, banie ich niezawodności i cech. Rakiety te mają charakter przede wszystkim doświadczalny w zakresie technologii rakietowej.

Rakiety typu H można określić jako demonstratorów technologii. W odróżnieniu od rakiet A głównym celem jest osiągnięcie jak najwyższego pułapu i prędkości przy zastosowaniu rozwiązań przetestowanych w poprzednich projektach. Inną cechą odróżniającą te konstrukcje od projektu A jest modułowość umożliwiająca znaczne zmiany w rakiecie bez konieczności tworzenia nowej konstrukcji.

H1

H2

Aby realizować projekty rakietowe niezbędne jest posiadanie odpowieniego zaplecza sprzętowego. Dlatego też angażujemy się w liczne projekty związane z projektowaniem niezbędnego osprzętu związanego z konstruowaniem rakiet.

Sekcja Rakietowa stara się podchodzić do budowy rakiet w jak najbardziej profesjonalny sposób. Stąd w naszym kole prowadzone są liczne badania naukowe, w tym m.in. badania paliw, analizy numeryczne czy badania typów izolacji termicznych.

Sekcja Rakietowa, w ramach Studenckiego Koła Astronautycznego, prowadzi szereg działań mających na celu popularyzację nauki zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Bierzemy udział w piknikach, festynach, sympozjach oraz innych imprezach o charakterze naukowym i popularnonaukowym na terenie całej Polski. W ramach Uniwersytetu Dzieci prowadzimy zajęcia o tematyce związanej z techniką kosmiczną.

FacebookTwitterYoutube

Szukaj