Po niedawnym zakończeniu rekrutacji do sekcji dołączyły nowe osoby, a razem z nimi pojawiło się zapotrzebowanie na nowe projekty. Jednym z nich jest rakieta edukacyjna, służąca, jako platforma do testowania rozwiązań, które mogą zostać zastosowane w nowych projektach sekcji. Nie jest to jednak jedyny cel zbudowania rakiety. Będzie to również szansa dla nowych członków koła na poznanie procesu budowy od początku do końca. Z tej okazji zorganizowane zostały wykłady, mające na celu przedstawienie koncepcji teoretycznych stojących zarówno za lotem, jak i konstrukcją rakiet.

Wykłady, ze względu na obszerny materiał, zostały rozłożone na dwa dni. Pierwszego dnia koordynator sekcji Dawid Cieśliński mówił o osiągach, aerodynamice, jak również o wytrzymałości konstrukcyjnej rakiet. Przedstawione zostały między innymi metody stabilizacji lotu oraz siły działające na rakietę w danych warunkach. Całość opatrzona przykładami analiz wykonanymi dla rakiety H1.

Drugiego dnia zaprezentowali się Michał Pakosz i Paweł Nowakowski z prezentacjami odpowiednio na temat konstrukcji rakiet oraz silników rakietowych. Michał, opierając się na swoim doświadczeniu, przedstawił problemy i rozwiązania konstrukcyjne na przykładzie rakiety H1. Zwrócił uwagę, z jakimi trudnościami mogą spotkać się nowi członkowie sekcji podczas pracy przy projekcie rakiety edukacyjnej oraz jakich błędów należy unikać.Paweł rozpoczął od matematyki, która stoi za pracą silników. Płynnie przeszedł do rodzajów silników aktualnie używanych w przemyśle, kończąc wykład informacjami o konstrukcji silnika oraz praktycznym zastosowaniem tej wiedzy na przykładzie rakiet A2 i H1.

Udostępnij
FacebookTwitterYoutube

Szukaj